360 Panorama

7000,00
kr
Explore several viewpoints of your project in interactive 360° panoramas. Rooms can be navigated by your clients independently of the devices they are using. We always recommend a minimum of 3 rooms for a better experience.
Conditions
360 Panorama

Conditions

Vi streber alltid etter å levere deg et best mulig produkt, til oppgitt pris. Som du vet er 3D-visualisering en arbeidskrevende oppgave, og hver utvikling er unik. I noen mer unike tilfeller kan det hende en prosjektleder må gjøre kostnadsjusteringer avhengig av f.eks. kompleksitet. I alle slike tilfeller vil du alltid bli informert på forhånd, og eventuelle prisendringer er alltid tydelig kommunisert og må aksepteres før de aktiveres.


Ytterligere iterasjoner, endringer eller forespørsel forbi de inkluderte [3] iterasjonene vil ha en kostnad som tilsvarer antall timer som trengs for å utføre forespørselen. Alle tilleggsforespørsler som bærer eventuelle kostnader er alltid tydelig kommunisert og må aksepteres før de aktiveres.

YTRE
Modellering:
Ingen bilder inkludert i modelleringskostnaden.
Endringer i arkitektoniske tegninger eller grunntegninger krever en fullstendig ombygging.

Solstudie:
Nøyaktigheten kan variere avhengig av omgivelsene og andre potensielle faktorer. Vi har ikke ansvar for eventuelle nøyaktigheter.

Ytterligere detaljer:
2 timer ekstra detaljering per bilde. Gir [1] ekstra iterasjon.
--
Denne nettsiden er under utvikling, og andre vilkår og betingelser kan gjelde

360 Panorama

Explore several viewpoints of your project in interactive 360° panoramas. Rooms can be navigated by your clients independently of the devices they are using. We always recommend a minimum of 3 rooms for a better experience. See 360° Panorama in action here
Do you also need:
Click to order