Additional exterior images

17500,00
kr
Select images, larger scenes and detailing to add to your existing project
Images
Conditions

Images

The interior image is the most "close to home" a potential buyer can get in your development. By showcasing the style, design and features of your room you are taking them on step closer to home. We always recommend a minimum of 2 images/angles per room.

Images are defined by the digital camera placed in your modeled room, and more images will effectively mean new angles and/or camera placements in your room.
If you want to change the furniture in a room, add furniture changes to your order.

All images include up to 3 iterations. Further iterations are priced by the hour.

Conditions

Vi streber alltid etter å levere deg et best mulig produkt, til oppgitt pris. Som du vet er 3D-visualisering en arbeidskrevende oppgave, og hver utvikling er unik. I noen mer unike tilfeller kan det hende en prosjektleder må gjøre kostnadsjusteringer avhengig av f.eks. kompleksitet. I alle slike tilfeller vil du alltid bli informert på forhånd, og eventuelle prisendringer er alltid tydelig kommunisert og må aksepteres før de aktiveres.

Ytterligere iterasjoner, endringer eller forespørsel forbi de inkluderte [3] iterasjonene vil ha en kostnad som tilsvarer antall timer som trengs for å utføre forespørselen. Alle tilleggsforespørsler som bærer eventuelle kostnader er alltid tydelig kommunisert og må aksepteres før de aktiveres.

INTERIØR
Pakke og pris per rom
Alle priser krever møbler og innhold fra det store Eve 3D-biblioteket. Hvis tilpasset modellering er nødvendig, vil du motta et tilbud fra prosjektleder.

Modellering:
Endringer i arkitektoniske tegninger eller grunntegninger krever en fullstendig ombygging.

Bilder:
Alle bilder inkluderer opptil 3 iterasjoner. Ytterligere iterasjoner er priset per time.

Ytterligere detaljer:
2 timer ekstra detaljering per bilde. Gir [1] ekstra iterasjon.

Forhåndsinnstillinger (hvis aktuelt):
Når du bestiller en forhåndsinnstilt pakke, godtar du at det er [0] iterasjoner på bildene som leveres. De forhåndsinnstilte møblene levert i "Preset"-pakker er satt opp av Eve, og våre samarbeidspartnere innen interiør.

Timelønn:
1 500 NOK per time
--
Denne nettsiden er under utvikling, og andre vilkår og betingelser kan gjelde
Do you also need:
Click to order