Additional furniture changes

15000,00
kr
Offering different furniture packages to your buyers? Custom 3Ds to match the offerings can be what takes them from prospect to client.

Requires original image from EVE and the same camera placement/angle as in original interior package order Up to 4 images included.
Furniture changes
Conditions

Furniture changes

Offering different furniture packages to your buyers? Custom 3Ds to match the offerings can be what takes them from prospect to client. With "Furniture Changes" you get to swap out the furnitures in the room, and keep the same camera angle / placement.

Requires original image from EVE and the same camera placement/angle as in original interior package order. Up to 4 images included.

Conditions

Vi streber alltid etter å levere deg et best mulig produkt, til oppgitt pris. Som du vet er 3D-visualisering en arbeidskrevende oppgave, og hver utvikling er unik. I noen mer unike tilfeller kan det hende en prosjektleder må gjøre kostnadsjusteringer avhengig av f.eks. kompleksitet. I alle slike tilfeller vil du alltid bli informert på forhånd, og eventuelle prisendringer er alltid tydelig kommunisert og må aksepteres før de aktiveres.


Ytterligere iterasjoner, endringer eller forespørsel forbi de inkluderte [3] iterasjonene vil ha en kostnad som tilsvarer antall timer som trengs for å utføre forespørselen. Alle tilleggsforespørsler som bærer eventuelle kostnader er alltid tydelig kommunisert og må aksepteres før de aktiveres.

YTRE
Modellering:
Ingen bilder inkludert i modelleringskostnaden.
Endringer i arkitektoniske tegninger eller grunntegninger krever en fullstendig ombygging.

Solstudie:
Nøyaktigheten kan variere avhengig av omgivelsene og andre potensielle faktorer. Vi har ikke ansvar for eventuelle nøyaktigheter.

Ytterligere detaljer:
2 timer ekstra detaljering per bilde. Gir [1] ekstra iterasjon.
--
Denne nettsiden er under utvikling, og andre vilkår og betingelser kan gjelde
Do you also need:
Click to order